GİRİŞ ÜYE OL
Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi


1. Taraflar


İşbu sözleşme, www.bilisim.tv sitesinin sahibi ve işletmecisi IBS Bilişim A.Ş ("bilisim.tv") ile www.bilisim.tv internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("üye") arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Bilisim.tv'ye üye olan her üyesi, elektronik ortamda akdetmiş olduğu işbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Ticari Ünvan       :              IBS Bilişim Hizmetleri Tic. Ltd. Sti.

Adres                 :              Kayışdağı Caddesi Öz Plaza No : 23 Kat : 2 Ataşehir – İSTANBUL

Telefon                :              0850 333 13 23

 


2. Sözleşmenin Konusu


İşbu sözleşmenin konusu, www.bilisim.tv internet sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


3. Hak ve Yükümlülükler


3.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri


Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.


Siteye üye olabilmek için, işbu sözleşme hükümleri uyarınca kullanıcının üyeliğinin daha önceden iptal edilmemiş olması gerekmektedir. Üyeliği daha önce iptal edilmiş kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır.


Üye, Bilisim.tv'nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde sisteme bırakmış olduğu üyelik ve kişisel bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait kişisel/gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Bilisim.tv'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.


Üye, eğitim setlerinde bulunan örnek dosyaları, öğrenme amaçlı olarak kullanmak dışında hiçbir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, ücretli veya ücretsiz dağıtamaz ve başka web sitelerinde yayınlayamaz ya da paylaşamaz.


Üyelerin, site aracılığıyla Bilisim.tv tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Bilisim.tv'nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.


Bilisim.tv Kullanıcı Sistemi


Her Bilisim.tv kullanıcısı, "e-posta adresi" ile "şifre"ye sahip olur.


"e-posta adresleri" her üyeye özeldir ve aynı "e-posta adresi" farklı üyeler tarafından kullanılamaz.


Her kullanıcının Bilisim.tv üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Bilisim.tv sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.


"Şifre" sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Bilisim.tv, talep üzerine kullanıcının Bilisim.tv sisteminde kayıtlı e-posta adresine şifresini gönderecektir.


Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Bilisim.tv şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.


bilisim.tv sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Bilisim.tv, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.


Üyeler, Bilisim.tv'nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Bilisim.tv doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.


Her üye, Bilisim.tv ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Bilisim.tv'nin ve 3. Şahısların doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararına yol açacak eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Bilisim.tv doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


3.2. Bilisim.tv'nin Hak ve Yükümlülükleri


Bilisim.tv, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Bilisim.tv bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Bilisim.tv'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Bilisim.tv tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Bilisim.tv tarafından yapabilir. Bilisim.tv tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.


Site ve videolar üzerindeki yönlendirmeler (link, banner, tavsiye) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Bilisim.tv'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Başka sitelere yönlendirme yapılması Bilisim.tv'nin yölendirme yapılan sitelerin içeriğini Kabul ettiği anlamına gelmemektedir.


Bilisim.tv, sitede yer alan üye bilgilerini, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.


Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Bilgilerinin kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini info@bilisim.tv adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde bilgileri reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.


Teknik sorunlardan kaynaklı "Site"nin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve "Site"ye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde "Üye"nin yaşayacağı sorunlardan "bilisim.tv" sorumlu tutulamaz.


4. Ücretli üyelik


Bilisim.tv, sitede ücretsiz üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve standart üyelerden daha fazla haklara sahip olunan ücretli üyelik hizmetini de sağlamaktadır. Ücretli üyeliğin ücreti tahsil edilirken "Üye"nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan "Bilisim.tv" sorumlu değildir.


Ücretli Üyeler işbu sözleşmenin 3.1 maddesinde belirtilen tüm yükümlülüklere sahiptir. "Bilisim.tv" özel üyelik satın alan her "Üye" için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser ve üyenin posta adresine gönderir. Üyeler Bilgilerim kısmındaki fatura adreslerini doldurmakla yükümlüdür. Fatura ulaşmadığı takdirde üye, info@bilisim.tv adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir.


5. Ücretli Üyelik İptali


Ücretli Üyeler, üye oldukları tarihten itibaren 1 hafta içerisinde mazeret bildirmeksizin üyeliğinin iptalini isteyebilir. Üyelik iptali yapıldığı takdirde Bilisim.tv Ücretli Üyenin ödemiş olduğu tutarı iade edecek ve Ücretli Üyeliği iptal edecektir. 1 haftadan fazla süre geçtikten sonra istenilen üyelik iptal işlemleri için kullanılan üyelik süresine ait bedel, toplam bedelden düşülerek Bilisim.tv'ye iade faturası kesilmelidir. İade faturası bilisim.tv'ye ulaştıktan sonra 1 hafta işleminde iade bedeli Ücretli Üyenin hesabına aktarılır.


6. Fikri Mülkiyet Hakları


"Site"de yayınlanan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal "Bilisim.tv"un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz.


Sitenin (içerik, örnek dosyalar, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Bilisim.tv'nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) Bilisim.tv'ye aittir ve/veya Bilisim.tv tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Bilisim.tv'nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Bilisim.tv'nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Bilisim.tv'den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Bilisim.tv'nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.


Bilisim.tv'nin; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Bilisim.tv'nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, Bilisim.tv ticari markaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.


7. Sözleşme Değişiklikleri


Bilisim.tv, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir


İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


8. Mucbir Sebepler


Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bilisim.tv işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Bilisim.tv için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Bilisim.tv'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Bilisim.tv'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


10. Sözleşmenin Feshi


İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.


Bilisim.tv, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Bilisim.tv'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.